Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Student & Coach kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Student & Coach, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Student & Coach verstrekt. Student & Coach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw vooropleiding – Uw huidig beroep.

 WAAROM STUDENT & COACH GEGEVENS NODIG HEEFT

Student & Coach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Student & Coach uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onze dienstverlening.

 HOE LANG STUDENT & COACH GEGEVENS BEWAART

Student & Coach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Student & Coach verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.